سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن عدل محمدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

یکی از روشهای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی استفاده مجدد از پسماندها می باشد . تولید محصول از مواد زائد جامد باعث صرفه جویی فراوان در مصرف انرژی برای تولید محصول در مقایسه با تولید محصول از مواد اولیه می گردد . این موضوع همچنین باعث جلوگیری از مصرف بی رویه منابع طبیعی و معدنی و حفظ مناب ع آب،خاک و هوا می گردد . بازیافت ماواد قابل استفاده مجدد باعث صرفه جویی قابل توجه در منابع مالی به جهت دفع و دفن پسماندها در زمین می شود.