سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
ماریا نوروزی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شی
حسین قهرمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، ایران

چکیده:
در اجاقهای جدید خورشیدی، صفحه جاذب از یمت بالا و پایین در معرض تابش خورشید، قرار میگیرد. مجموعه ای از تابنده ها بمنظور هدایت تابش در سمت پایین صفحه جاذب بکار میروند. در بررسی صورت گرفته عملکرد اجاق جدید خورشیدی به طور کامل و گسترده مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفته و موازنه انرژی کل اجاق جهت پیش بینی تغییر دما هر قسمت اجاق بکار رفته است. سپس مقادیر بدشن آمده با نتایج تحقیقات دیگر در این زمینه مقایسه و صحت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است.