سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد خراطی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تبریز
صالح مبین –
سعید مهدیزاده –

چکیده:

این مقاله یک شبکه عصبی خود سازمانده کوهننSOM)اصلاح شده را به منظور حل مسئله فروشنده دورهگردTSP) معرفی میکند. در مسئلهTSP هدفمان این است که مجموعه ای ازn شهر را با طی کوتاهترین مسیر و در کوتاهترین زمان بپیماییم و دوباره به شهر اول باز گردیم. این مسئله به ظاهر ساده، بعنوان مسئله NP-Hard شناخته شده است و فضای جستجو بصورتn! می باشد. درنتیجه بررسی تمام راه حلهای مسئلهTSP با تعداد زیاد شهرها عملاً امکان پذیر نیست و نیاز داریم که از روشهای سریع و موثر مانند روشهای هوش مصنوعی و شبکههای عصبی استفاده کنیم. در انتها نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی در نرم افزارMATLAB را با نتایج بدست آمده از الگوریتم جمعیتی مورچه ها Ant Colony Optimization) مقایسه و میزان خطای الگوریتمSOM را در مقایسه با آن مورد بررسی قرار می دهیم