سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجید محمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج
حمید پروین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج

چکیده:
در بسیاری از مسائل بهینه سازی دنیای واقعی، تابع هدف، یا محدودیت ها می توانند در طول زمان تغییر یابند و بنابراین بهینه ی این مسائل نیز می تواند تغییر یابد. در نتیجه در این محیط ها نیاز به الگوریتم هایی است که علاوه بر یافتن بهینه متغیر، بتوانند به نحو مطلوبی این بهینه متغیر را دنبال نمایند، اگر تغییری در محیط رخ دهد بهینه موجود تغییر می یابد و بهتر است الگوریتمی داشته باشیم که قادر باشد به طور پیوسته راه حل را با محیط در حال تغییر وفق دهد و از نتایج بدست آمده در گذشته مجدد استفاده کند. یکی از مسائل معروف در محیط های پویا مسئله بنچمارک قله های متحرک می باشد که رفتاری شبیه به مسائل پویا در دنیای واقعی دارد. در این مقاله یک الگوریتم استاندارد تکاملی مبتنی بر انتخاب بر اساس الیتیسم برای مسئله محک قله های متحرک پیشتهاد شده که این الگوریتم را برای پارامترهای مختلف مورد آزمایش قرار می دهیم.