سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی ناصر اسدی – گروه کامپیوتر- مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریده سبزعلی – گروه کامپیوتر- مجتمع آموزش عالی زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
توابع لگاریتم گسسته در ریاضیات و جبر، دسته ای از توابع هستند که مشابه با تابع لگاریتم معمولی و روی گروه های عددی تعریف می شوند و به علت سختی حل آنها، برای تحقق سیستم های رمزنگاری مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند. این نکته قابل توجه است که وجود یک الگوریتم که این مسئله را با سرعت مناسب حل کند امنیت سیستم های رمز نگاری مبتنی بر لگاریتم گسسته را به خطر می اندازد. البته هنوز هیچ الگوریتم سریعی برای محاسبه ی لگاریتم گسسته در حالت کلی یافت نشده است. از سوی دیگر، الگوریتم های ژنتیک ابزاری می باشند که توسط آنها ماشین می تواند مکانیزم انتخاب طبیعی را شبیه سازی نماید، در این مقاله، با استفاده از این خصوصیت الگوریتم ژنتیک و در نظر گرفتن یکی از حالات لگاریتم گسسته معروف به تابع اندیس، این مسئله تحلیل و حل شده است. طبق آمار گرفته شده، الگوریتم ارائه شده برای گروه های کوچک به طور کامل در بازه های زمانی کوتاه جواب می دهد ولی با بزرگتر شدن گروه، احتمال پیدا کردن جواب نیز کمتر می شود. بزرگترین عددی که لگاریتم گسسته آن توسط این الگوریتم به دست آمده چهار رقمی می باشد.