سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
امیرعباس برومند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو
سید مرتضی میرحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو

چکیده:
مدل مکان یابی میانه منظم گسسته یک ابزار قدرتمند در مدل سازی کلاسیک و دیگر مسائل مکان یابی است که به طور موفقیت آمیزی در انواع مختلف مسائل مکان یابی گسسته به کار رفته است. با این حال اگرچه مدل های مکان یابی هاب از دیدگاه مجموع ماکزیمم و نقطه پوشش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند اما تا کنون از دیدگاه وحدت به آنها نگاه نشده است. در این مقاله مدل ریاضی ارائه شده برای مسئله مکان یابی هاب بر اساس تابع هدف میانه با الگوهای توزیع شده جدید در شبکه های زنجیره تامین بهبود بخشیده شده است. این مدل ریاضی با محدودیت های کمتر نسبت به مدل اولیه زمان کمتری را صرف حل مسئله می نماید.به عبارتی دیگر با وجود محدودیت های کمتر،در این مقاله اثبات شده است که تمام محدودیت های مدل اولیه ارضاء خواهند شد.مدل نهایی شامل دو مدل ریاضی است که توسط الگوریتم ژنتیک توسعه داده شده و بطور جداگانه در نرم افزار لینگو پیاده سازی شده اند.بدین منظور ابتدا ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی توصیف شده و سپس خروجی الگوریتم ژنتیک برای یک مسئله با اندازه کوچک جهت اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی با خروجی لینگو مقایسه می گردد.بعلاوه توانایی نرم افزار لینگو برای حل مسائل با اندازه بزرگ نیز محک زده خواهد شد.در پایان الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده برای حل مسائل با اندازه های بزرگ اجرا و ارزیابی خواهد شد.