سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصیره دیاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا جعفری – عضو هیأت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مقطع نگاری امپدانس الکتریکی EIT یک تکنیک تصویربرداری غیر تهاجمی و ارزان است. این تکنیک توزیع هدایت الکتریکی داخل ناحیهای از بدن انسان را، با اعمال جریانهای سینوسی فرکانس پائین و اندازهگیریهای ولتاژ بدست میدهد. توزیع هدایت الکتریکی با استفاده از یک مسئله معکوس بدست میآید. مسئله معکوس شامل یک مسئله پیشرو میباشد که در آن معادله لاپلاس به وسیله یک روش عددی مانند روش اجزاء محدود حل میگردد. در این مقاله برای کاهش خطا در مسئله پیشرو بجای استفاده از روش عددی اجزاء محدود مرتبه یک، از روش اجزاء محدود مرتبه سه استفاده شده است. برای اثبات صحت نتایج، یک مسئله یک بعدی با روش تحلیلی حل شده و با نتایج روش عددی اجزاء محدود مرتبه سه مقایسه میشود. سپس پاسخ روش عددی اجزاء محدود مرتبه اول و روش اجزاء محدود مرتبه سه برای مسئله پیشرو یک سیستم EIT محاسبه و مقایسه می شوند. در پایان این مقاله، نتیجه گیری استفاده از روش اجزاء محدود مرتبه بالا در مدل پیشرو EIT ارائه گردیده است.