سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجید محمدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج – دانشکده فنی مهندسی
حمید پروین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یاسوج – دانشکده فنی مهندسی

چکیده:
اگرچه الگوریتم های تکاملی در محیط های ایستا ممکن است دارای کارآیی مناسبی باشند و حل مسائل بهینه سازی در این محیط ها کار آسانی باشد، اما با توجه به اینکه اکثر مسائل در جهان واقعی بصورت دینامیک هستند و بدست آوردن بهینه در این مسائل در حال تغییر کار مشکلی می باشد، بنابراین در این محیط ها نیاز به هیورستیک های قوی می باشد که بصورت مناسبی بتوانند بهینه موجود را در این محیط ها دنبال نمایند.در این مقاله به بررسی الگوریتمهای تکاملی در محیط های پویا پرداخته و کارآیی این الگوریتمها را بر روی مسئله بنچمارک قله های در حال نوسان که یکی از معروفترین شبیه ساز های محیط های پویاست مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم.