سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد احمدی – استادیار دانشکده عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا کرامتی – دانشجوی دکتری عمران هیدرولیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مگنتوهیدرودینامیک عنوانی است برای جریان های سیالی که حامل بار الکتریکی هستند و تحت تاثیر یک میدان مغناطیسی قرار گرفته اند. حل عمومی این جریان ها در حالت کلی به معنی حل همزمان معادلات ماکسول و معادلات ناویراستوکس و پیوستگی سیال می باشد. در این مقاله یک شبیه سازی عددی برای بررسی جریان یک فلز مذاب که ناشی از یک میدان مغناطیسی القایی تولیده شده، انجام شده است. در این کار، فضایی که حاوی ماده مذاب است تحت تاثیر یک میدان نیرویی الکترومغناطیسی قرار گرفته است لذا برای شبیه سازی عددی از یک مدلسازی سه بعدی برای به دست آوردن میدان نیروی ناشی از القاگرها و آنالیز جریان سیال در داکت حاوی فلز مذاب استفاده شده است. برای حل تمامی معادلات از روش اجزای محدود استفاده شده است. همچنین یک برنامه کامپیوتری برای تحقیق روش عددی به کاربرده شده و ارایه نتایج تهیه شده است.