سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید لفوتی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
امین بابازاده – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
کامران حجاز – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو
وحید وطنی – مرکز تحقیقات لیزر پایا پرتو

چکیده:

با استفاده از الگوریتم ژنتیک روشی را ارائه کردهایم که در آن با سرعت و دقت بسیار بالا میتوان معادلات آهنگ لیزر فیبری دوغلافی آلاییده با Yb را حل کرد. در روشهای پیشین ارائه شده، نیاز به استفاده از دادههای تجربی برای حل مسئله بود ولی در روشی که ما ارائه کردهایم این مشکل رفع شده، به گونهای که معادلات آهنگ را میتوان بدون استفاده از اطلاعات تجربی حل کرد. همچنین با استفاده از این روش میتوان پارامترهای مرتبط با یک لیزر فیبری را به طور همزمان بهینه کرد. این کار در این مقاله، برای یک لیزر 20 وات انجام شده است. با این بهینه سازی نشان دادهایم که با انتخاب صحیح پارامترهای لیزر فیبری، میتوان بازده پرتو خروجی را از 46 درصد به 75 درصد افزایش داد.