سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفورا شریفی – دانشجوی کارشناسی برق،الکترونیک)،
محمدجواد شریفی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی دانشکده برق و کامپیوتر
رضا بشیریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در این مقاله یک روش عددی برای حل معادله شرودینگر در یک بعد و بدست آوردن جوابهای آن برای تابع موج الکترون چاه پتانسیل نامحدود با شکل دلخواه ارائه شده است. برای حالت خاص V متحد با صفر نتایج روش عددی ارائه شده با نتایج حل تحلیلی مقایسه شده است که بر هم منطبق بوده است. برای حالتی که در داخل چاه، یک سد پتانسیل کوچک هم وجود داشته باشد، حل تحلیلی وجود ندارد و لذا انرژی سطحی را که نسبت پتانسیل داخل سطح به انرژی سطح به صورت یک اختلال است را از روش تئوری اختلال و روش عددی محاسبه و با هم مقایسه کرده ایم. برای چند پتانسیل دیگر نظیر پتانسیل درجه دوم و پتانسیل خطی (میدان الکتریکی ثابت) هم نتایج ارائه شده است.