مقاله حمل و نقل و ترانزيت در آسياي مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1387 در مطالعات اوراسياي مركزي از صفحه 29 تا 48 منتشر شده است.
نام: حمل و نقل و ترانزيت در آسياي مرکزي
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسياي مرکزي
مقاله حمل و نقل
مقاله دالان حمل و نقل شمال – جنوب
مقاله تراسکا
مقاله شاهراه آسيايي
مقاله درياي خزر
مقاله راه آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميراحمديان‌ بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه آسياي مرکزي منطقه اي محصور در خشکي است که به آب هاي آزاد جهان راه ندارد، اما از نظر دارا بودن منابع طبيعي به ويژه نفت و گاز و فلزات کمياب، اهميت بسيار دارد. براي صدور اين منابع به بازارهاي مصرف شبکه هاي راه هاي ارتباطي زميني، ريلي و شبکه هاي مخابراتي، زيرساخت هاي نرم افزاري از جمله سيستم هاي بانکي، بيمه اي و قوانين و مقررات گمرکي و در يک نگاه کلي تجارت الکترونيک و ديگر مسايل قانوني و حقوقي در پيش رو قرار مي گيرد. از طرفي ديگر صدور منابع موجود در آسياي مرکزي به بازارهاي مصرف سبب ايجاد درآمدهاي صادراتي مي شود، که اين درآمد صرف خريد کالاها و خدمات موردنياز اين کشورها مي شود. دو ساختار حمل و نقلي تقريبا رقيب يکي «دالان حمل و نقل اروپا – قفقاز – آسياي مرکزي» (تراسکا) در مسير غربي – شرقي، و ديگري، «حمل و نقل و ترانزيت شمال – جنوب»، در مسيري شمالي – جنوبي و عمود بر اين محور در منطقه شکل گرفته اند. در مقاله حاضر به بررسي زيرساخت هاي ارتباطي و مسيرهاي زميني و دريايي و مقررات مربوط به آنها در منطقه آسياي مرکزي پرداخته مي شود.