سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوید خالصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منابع تولید پراکنده تحت تاثیر سیاستهایی چون کاهش آلودگی محیط زیست ، کاهش تلفات ، عدم وابستگی به منابع فسیلی ، افزایش کیفیت توان ، وارد شدن بخش خصوصی در عرصه تولید گسترش روزافزونی در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی یافته اند . یکی از اثرات قابل توجه حضور منابع تولید پراکنده، افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع می باشد.این تاثیر در صورت کنترل شبکه بصورت جزیره ای و در حالت بروز عیب مشهود تر می باشد . در این مقاله با توجه به تغییرات احتمالا تی بار، حوزه تغذیه این منابع در حالت بروز عیب مشخص شده و با استفاده از آن شاخص های قابلیت اطمینان نقاط بار به صورت واقع بینانه تری محاسبه می شود. در این مقاله برای مدلسازی بار از تابع توزیع نرمال استفاده شده است و از شبیه سازی مونت کارلو برای ارزیابی قابلیت اطمینان استفاده می شود . روش پیشنهادی بر روی شبکه نمونه اجرا شده و نتایج آن ارائه شده است