سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدیده مقدم – معاونت اجرائی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

خصوصی سازی در بخش دولتی، یکی از مهمترین ابزارهای تبدیل عملکرد اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد مبتنی بر بازار است . در این میان، بخش مسافری در حمل ونقل ریلی با برخورداری از مزایای بی نظیری همچون ایمنی و آسایش، در راستای تحقق برنامه چهارم توسعهو سیاست های اصل 44 قانون اساسی، در نتیجه خصوصی سازی می تواند پاسخگوی رشد جمعیت و تقاضای رو به رشد بخش حمل و نقل ریلی باشد . همچنین، با افزایش کیفیت خدمات و بهره وری، علاوه بر تامین رضایت مشتریان این صنعت سبز، منجر به کاهش قابل توجه هزینه ها می شود . این مقاله به بررسی ضرورت و اهمیت خصوصی سازی بخش مسافری در حمل ونقل ریلی و منافع حاصل از آن و همچنین بررسی روش های موثر در این زمینه می پردازد