سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهمن حاجی پور – استادیار دانشگاه شهیدچمران
فروز جعفری زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
محسن هوشمند –

چکیده:

دربسترخصوصی سازی سازمان ها آمادگی حضورقوی تر دربازارهای جهانی را خواهند داشت و با کوچک شدن بخش دولتی رقابت و درپی آن کارایی افزایش می یابد درکشور ما نیز خصوصی سازی با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 ازسوی مقام معظم رهبری به جهت گیری اصلی کشور درزمینه اقتصاد تبدیل شده است علیرغم این همچنین درزمینه مفاهیم و روشهای اجرایی آن کمبود احساس می شود پژوهش حاضر به بیان مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی از دیدگاه های مختلف می پردازد سپس علاوه بربررسی روشهای اجرای خصوصی سازی به دستورالعمل هایی پیرامون انتخاب بهینه روشها نیز اشاره دارد درپایان نیز به بررسی خصوصی سازی درصنعت مخابرات صنایع وابسته به بانک و کشاورزی از دید پژوهشهای دانشگاهی پرداخته می شود.