سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارشد رستمی – مرکز آموزش راه آهن ج . ا . ا

چکیده:

در دهه اخیر شاهد تغییرات بی سابقه ای در صنعت حمل ونقل ریلی در جهان بودیم بسیاری از بهره بردارها و فراهم کننده گان صنعت ریلی خصوصی شده اند و موج رقابتی در بازار به وجود آمده است . در این میان با توجه به توانمندی های هر کشور، فعالیت های متفاوتی بر اساس بازارهای به وجود آمده از فروش خدمات ریلی شکل گرفتند به طوری که رویکردی همگرا موجب ترغیب کشورها به انجام تجدید ساختارهای سازمانی و ایمنی، خصوصی سازی و آزادسازی بخش ریلی شده است .
خصوصی سازی و آزاد سازی فعالیت های ریلی باعث تغییر ساختارهای سازمانی و ایمنی در موسسات دولتی درگیر با بخش ریلی شده است . مهمترین مدل سازمانی موثر بازارهای اقتصادی پیشرفته دنیا بصورت مدل استاندارد سه جانبه وزارت خانه های دولتی یا شاخه های اجرایی، نهاد تنظیم مقررات ریلی و صاحبان و مدیران زیر بنایی و شرکت های پیمانکار بهره برداران از شبکه ارائه شده است . نگاهی به خصوصی سازی و روند گسترش فعالیت های بخش خصوصی صنعت ریلی در جهان از آن جهت حائز اهمیت و توجه است که می تواند ما را در انتخاب راه درست، زمینه های مورد نیاز، تعیین اهداف و رسیدن به سر منزل مقصود و ایمنی بهره برداری و بهره برداری اقتصادی در این بخش راهنمایی کند . در این مقاله سعی بر آن است ضمن اشاره به سیاست های خصوصی سازی و ایمنی ریلی کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن، مشخصات و خصوصیات ایجاد شده از فرایند های تغییر ساختار و سیاست های مختلف ایمنی صنعت ریلی ارائه گردد و همچنین عوامل موثر بر این روند نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .