سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مینا ماجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی
سیدعباس سکاک – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
بهنام کرملو – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
منصور خانکی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:
در این پژوهش یک توربین گازی با شرایط ورودی هوای محیط که در شرایط محیطی گرم و مرطوب عمل می کند مدل سازی شده است. یکی از روش هایی که برای بهبود عملکرد توربین های گازی مورد توجه فراوان قرارگرفته است، استفاده از سرمایش هوای ورودی به کمپرسور توربین گازی می باشد تقریبا به ازای هریک درجه سانتیگراد کاهش دمای هوا توان خروجی به میزان 5/0 تا 1 درصد افزایش خواهد یافت. در این مقاله نیز خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور توسط سیکل های تبرید جذبی بررسی شده است. درسیکل تبرید جذبی انرژی مورد نیاز در ژنراتور، از گازهای خروجی از توربین تامین می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرایط آب و هوایی یکسان، سرمایش جذبی توان خروجی و بازده توربین گاز را به ترتیب به میزان 23.2٪ و 13٪ افزایش می دهد در حالی که سرمایش تبخیری این پارامترها را به ترتیب به میزان 4.2٪ و 1.6٪ افزایش خواهد داد .