سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبرز جولای – دانشیار دانشگاه تهران , دانشکده مهندسی صنایع
مهدی فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع , دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران کیانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع , دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله , مساله دسته بندی اقلام خرید به صورت لیست اقلام، در حالتی که هر لیست شامل تعداد مشخصی محصول است، مطرح می شود . در این مساله نیازهای نسبت مشخصی از کل مشتریان در t سطح مطلوب می بایست برآورده شود . طبق تعریف، نیاز یک مشتری زمانی برآورده می شود که حداقل مورد از اقلام مورد نیاز وی در لیست اقلام خرید موجود باشد . هدف این مساله به صورت تعیین کمترین تعداد لیست اقلام خرید با در نظر گرفتن محدودیت حداقل تعداد مشتریانی که باید نیازشان برآورده شود، تعریف خواهد شد . در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای حل مساله فوق ارائه می شود . حل بهینه این مدل که جزء دسته مسائل NP Hard قرار می گیرد، در ابعاد بزرگ تقریباً غیر ممکن است . به همین دلیل برای حل آن از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک استفاده شده است . در پایان کارایی الگوریتم ژنتیک طراحی شده با مقایسه جواب های حاصل از آن و حل دقیق مدل برنامه ریزی عدد صحیح مورد ارزیابی قرار می گیرد