سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن ملانوری – دانشگاه تربیت مدرس
نصرالله مقدم – دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق

چکیده:

شبکه های حسگر، امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند وکاربردهای زیادی پیدا کرده اند.حجم زیاد داده های تولید شده توسط شبکه های حسگر، استفاده از روش های داده کاوی برای استخراج اطلاعات مفید از این شبکه ها را اجتناب ناپذیر می سازد. از طرفی به علت ویژگی های خاص شبکه های حسگر ومحدودیت های بسیار شدید منابع در این شبکه ها، استفاده از روش های کلاسیک داده کاوی در این شبکه ها مقدور نیست. با این وجود روش های معدودی برای داده کاوی خاص شبکه های حسگر ارائه شده است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی ها ومحدودیت های شبکه های حسگر در زمینه داده کاوی، روش جدیدی برای خوشه بندی داده ها مبتنی بر مکان گره ها در شبکه های حسگر و نتایج شبیه سازی این روش بر روو یداده های آزمایشگاه اینتل ارائه شده است. تعداد بسته های ارسال شده در اینروش برای انجام یک مرحله از خوشه بندی متناسب با تعداد گره های شبکه (خطی) است. قابلیت تنظیمپویای مقدار آستانه در هنگام خوشه بندی از ویژگی های مهم این روش است.