مقاله خويشاوندي و جنسيت در خانواده و بازتاب آن ها در زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 281 تا 308 منتشر شده است.
نام: خويشاوندي و جنسيت در خانواده و بازتاب آن ها در زبان
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان خويشاوندي
مقاله خانواده
مقاله فرضيه زاهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش واژگان خويشاوندي در دو زبان فارسي و انگليسي به منظور يافتن رابطه ميان الگوهاي فکري، فرهنگي و نمودهاي زباني آن ها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. پژوهشگران با پيش گرفتن روشي مقايسه اي / مقابله اي و از طريق بررسي نمودهاي زباني مختلف اعم از فهرست واژگان، هم آيي ها، اصطلاحات و ضرب المثل ها سعي دارند تا زواياي مطالعه نشده رابطه ميان زبان، تفکر، فرهنگ و به ويژه تجلي آن ها در حوزه واژگان خويشاوندي را روشن نمايند که بازتاب نوع نگاه به خانواده در فرهنگ هر جامعه است.
پس از اشاره به مباني جامعه شناختي زباني و زبان شناختي پژوهش، نمونه هايي از داده ها که از طريق توزيع پرسشنامه و مصاحبه تهيه شده اند مورد بحث قرار گرفته و تفاسير زباني و فرهنگي مرتبط با هر يک ارايه مي گردد. در پايان نيز برآيند تفسير ارايه شده در قالب نتايجي منسجم در مورد الگوهاي فرهنگي مشابه و متفاوت در زبان هاي فارسي و انگليسي بيان مي شوند. نتايج اين پژوهش فرضيه زاهدي (1388) در مورد رابطه ميان زبان، تفکر و فرهنگ و کارکرد اصلي زبان را تاييد مي نمايد.