سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

اسدالله کردنائیج – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مسایل امروز کشورمان با راه حلها و کلیددهای دیروز حل نشدنی نیست. برای حل مسال امروز کلیدهای امروزی لازم است پیش بینی آینده نیز مشکلات آتی را حل نمی کند بلکه باید برای ساختمان آینده اقدام کرد؛ به عبارت دیگر قفلهای فردا، کلیدهای فردا را می خواهد ومطمئنا با کلیدهای امروزی باز نمی شود.امروز شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی پیچیده و مبهم گردیده است که کشورها دیگر نمی توانند تنها با تغییرات اندک در روشها، ساختار، تکنولوژی و عواملی نظیر این ، بقایبلند مدت خود را تضمین کنند.
لذا کشورهای امروزی باید انقلابی در اذهان مدیران و کارکنان خود به وجود اورند تا بطور اساسی مفهوم سازمان ، کار، کیفیت و رقابت در ذهن آنها دگرگون شود. بدیین ترتیب نقش سنتی مدیر، کارامدی خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی به «کارآفرینانی» نیاز است تا بتوانند از طریق خلاقیت، نوآوری، پشتکار، اعتماد به نفس و تحمل ابهام، خون تازه ای در کالبد اقتصاد کشور به جریان بیندازند و گامی موثر در جهت حل بحران اشتغال بردارند. بدیهی است یک یاز ابزارهای استراتژیک و کلیدی ای امر، وجود دانشگاه کارآفرین در سطح آموزش عالی است. دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که درآن پارادایم سنتی آموزش که سالها بدون تغییر مانده است به پارادایم جدیدی تغییر یابد. در این پارادایم، دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که هم زمان با تاکید بر تولید علم و گسترش مرزهای دانش بشری نسبت به نیازهای آموزشی، پژوهشی و خدمات مشاوره ای تخصصی محیط حساس بوده و از طری اجادخلاقیت و شیوه های تفکر هوشندانه ضمن پاسخ گویی سریع و دقیق به نیازهای افراد کمک می کند تا توانایی تعریف، فرموله کردن و برطرف ساختن مشکلات بصورت مستقل یا گروهی، تحقق یافته و زمینه برای توسعه پایدار کشور آماده گردد.
اگرچه موضوع اشتغال درکشورمان یک مساله پیچیده و چند بعدی است ، با این وجود نگاه سیستمی و کلان، توام با تفکر استراتژیک به موضوع دانشگاه کارآفرین، می تواند افق جدیدی را برای حل معضل بیکاری بگشاید.