مقاله درآمدي بر مباني امنيت عمومي در نظام جمهوري اسلامي با نيم نگاهي به رژيم پهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات انقلاب اسلامي از صفحه 99 تا 117 منتشر شده است.
نام: درآمدي بر مباني امنيت عمومي در نظام جمهوري اسلامي با نيم نگاهي به رژيم پهلوي
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله امنيت عمومي
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله جامعه محوري
مقاله تهديد محوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي توحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه و بررسي مباني و بنيان هاي امنيت و نيز چگونگي و شيوه هاي تامين آن در جوامع، نشان مي دهد برخلاف ادعاي بسياري از حكومت ها، مباني، اصول و ابزارهاي توليد، نگهداشت و توسعه امنيت عمومي در نظام هاي سياسي يكسان نيست؛ بلكه مرجع، اهداف و چگونگي نيل به جامعه اي ايمن در جامعه و رژيم هاي سياسي مختلف، متفاوت مي باشد.
اين مقاله مباني و رويكردهاي امنيت اجتماعي را در نظام جمهوري اسلامي ايران با نيم نگاهي به نظام پهلوي بازشناسي مي نمايد. مي توان رويكرد نظام پهلوي به امنيت عمومي را تهديد محوري ناميد، ولي نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس روح شريعت اسلامي و بر اساس مباني ديني خود رويكرد تهديد محوري را نفي و اساس و مبناي امنيت عمومي را بر محوريت مردم قرار داد. اين رويكرد را مي توان، جامعه محوري ناميد.