سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک امیدوار – استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
نگین بینش – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگ

چکیده:

تخریب ساختمانها از جمله آثار و پیامدهای سوانح طبیعی است. در میان همه سوانح طبیعی، زمین لرزه بیشترین خسارت را به ساختمان ها، از جمله سازه های مسکونی وارد کرده و سبب میشود که عده زیادی از مردم ، بی خانمان شوند. بنابراین پس از وقوع هر زلزله ، تهیه برنامه بازسازی مسکن بسیار ضروری و حیاتی است، زیرا مسکن پس ازخوراک و پوشاک ، از مهمترین نیازهای اساسی بشر می باشد.
مقاله حاضر ابتدا به بررسی اصول و قوانین حاکم بر بازسازی مسکن پس از سوانح طبیعی از جمله زمین لرزه ، تمرکز می نماید و پس از ذکر نمونه هایی از تجربیات بازسازی کشورهای مختلف جهان، بازسازی مسکن پس از زلزله لرستان رامورد بررسی قرار میدهد، آنگاه به مقایسه و تحلیل و نتیجه گیری می پردازد.