مقاله درك غلط در مورد نيمه عمر و غلظت هورمون انسولين در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك 1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه 9 تا 14 منتشر شده است.
نام: درك غلط در مورد نيمه عمر و غلظت هورمون انسولين در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك 1388
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله درك غلط
مقاله نيمه عمر انسولين
مقاله غلظت انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاليزوان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ژند ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: موارد درك غلط مدل هاي ذهني از پديده هايي هستند كه با مدل هاي علمي پذيرفته شده مغايرت دارند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان شيوع درك غلط در مورد نيمه عمر و غلظت هورمون انسولين در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك است.
روش كار: در اين پژوهش توصيفي از 153 دانشجوي مشغول به تحصيل در دو دانشكده پزشكي و پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال 1388 درخواست شد تا به دو سوال در مورد نيمه عمر و غلظت هورمون انسولين جواب دهند.
نتايج: شيوع درك غلط در مورد نيمه عمر هورمون انسولين در دانشجويان پزشكي و پرستاري و مامايي به ترتيب برابر بود با 73، 88 و 85 درصد و شيوع درك نادرست در مورد غلظت انسولين در خون در اين دانشجويان نيز به ترتيب 32، 26 و 20 درصد بود.
نتيجه گيري: درك غلط در مورد نيمه عمر و غلظت هورمون انسولين با شيوع نسبتا زيادي در دانشجويان همراه است و براي رفع آن بايد تدابير جديدي از جمله اصلاح الگوي تدريس انديشيده شود.