مقاله درمان بيماران مبتلا به بي اختياري استرسي ادرار: مقايسه دو روش جراحي لاپاراسکوپيک Burch و TOT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 629 تا 636 منتشر شده است.
نام: درمان بيماران مبتلا به بي اختياري استرسي ادرار: مقايسه دو روش جراحي لاپاراسکوپيک Burch و TOT
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي اختياري استرسي ادرار
مقاله لاپاراسکوپي
مقاله TOT
مقاله بررسي اروديناميک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي هايده
جناب آقای / سرکار خانم: طاولي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري زينت
جناب آقای / سرکار خانم: پورمند غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تسليمي شروين
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: طاولي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: بي اختياري استرسي ادرار شايع ترين مشکل بي اختياري زنان است که روش هاي جراحي مختلفي در درمان آن وجود دارد. هدف مطالعه مقايسه روش لاپاراسکوپيک Burch با Trans-Obturator Tape (TOT) مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني تصادفي در 40 بيمار مبتلا به بي اختياري استرسي ادرار در بيمارستان آرش در سال 1385-87 صورت گرفته است. کليه بيماران به طور تصادفي در دو گروه تحت جراحي لاپاراسکوپيک Burch و TOT قرار گرفتند. اطلاعات بيماران توسط پرسشنامه هاي دموگرافيک، 22 سوالي کيفيت زندگي، UDI-6 مربوط به علايم ادراري، ISI مربوط به شدت بي اختياري ادراري و بررسي اروديناميک به دست آمد.
يافته ها: داده هاي مطالعه با 19 نفر در گروه TOT و 16 نفر در گروه لاپاراسکوپيک Burch بررسي شد. بهبود ابژکتيو به صورت عدم وجود ليک ادراري در تست استرس سرفه و بررسي اروديناميک نرمال شش ماه بعد از عمل در گروه لاپاراسکوپيک Burch %75 و در گروه TOT %84.2 بود (p=0.53). نتايج پرسشنامه ISI با تعيين بهبود سابژکتيو در هر دو گروه نسبت به هم تفاوت معني داري نداشت (p=0.23). پاسخ به سوالات UDI-6 به صورت تغيير نسبت به قبل از عمل نشان مي دهد که علايم Urgency بعد از عمل در گروه TOT نسبت به لاپاراسکوپيک Burch کاهش يافت (p=0.04). نمره کيفيت زندگي IQOL، شش ماه بعد از عمل نسبت به مقدار پايه در هر دو گروه افزايش قابل ملاحظه اي داشته است (p<0.05) ولي تفاوت مشاهده شده در دو گروه از لحاظ آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: بر اساس معيارهاي سابژکتيو و ابژکتيو TOT با کولپوساسپنشن لاپاراسکوپيک Burch تفاوت معني داري ندارد.