سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی – کارشناس ارشد کشتی سازی، سرپرست پژوهشکده علوم و فناوری دریایی
موعود نیک فرجام – کارشناس ارشد معماری کشتی، سازه، سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع دریایی،
حمید رضایی – دانشجوی دکترای کشتی سازی، سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع دریایی، پژوهش
مرتضی مزینانی – کارشناس ارشد معماری کشتی، هیدرومکانیک، سازمان صنایع دفاع، گروه صنای

چکیده:

با توجه به نقش مهم پروانه در رفتار کشتی ها و شناورهای تندرو از نقطه نظر راندمان هیدرودینامیکی، سرعت، قابلیت مانور و نیز سایر پارامترها مانند نویز و ویک ایجاد شده، دست یابی به دانش فنی طراحی و تکنولوژی ساخت پروانه های نیمه مغروق را می توان به عنوان یکی از مباحث کلیدی و تاثیرگذار در فرآیند طراحی شناورهای تندرو محسوب نمود . طراحی و ساخت پروانه های نیمه مغروق تا قبل از اجرای این تحقیق در انحصار تعداد اندکی از کشورهای خارجی بود وخرید آن ها مستلزم صرف هزینه های گزاف برای کشور می شد . این مقاله چکیده تحقیقی است که برای اولین بار در کشور، به منظور طراحی یک نمونه پروانه نیمه مغروق صورت گرفته است . در این تحقیق یک نمونه پروانه نیمه مغروق طراحی و تحلیل های هیدرودینامیکی و سازه ای بر روی آن انجام شده است . پس از ساخت مدل، در حالت آب آزاد و در حالت نصب روی شناور تست مدل انجام شد و نتایج حاصل به صورت سری سیستماتیک پروانه های نیمه مغروق تدوین شده است .
پس از تصدیق طراحی، یک نمونه پروانه تولید و پس از نصب بر روی شناور، تست دریا انجام شد و سرعت۵۵ نات به ثبت رسید . در شرایط فعلی طرح تولید پروانه های SPP در مرحله تولید انبوه توسط صنایع داخلی قرار دارد