سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حمیدرضا ارشادمنش – دانشجوی دکترا رشته مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده:
با عنایت اینکه سیاست امنیتی کشور حول کاهش آسیب پذیری ها می باشد دفاع سایبری مشتمل بر بهره گیری از کلیه امکانات سایبری و غیر سایبری کشور در مقابل نفوذ ارتش های سایبری دشمن می باشد که در این رابطه متروها در زمره مراکز و تاسیسات حساس و پر اهمیت کشور تلقی می گردد و به ویژه سیستم های سیگنالینگ ریلی بر اساس فناوری های خطای ایمنی «ارزیابی ایمنی کمی گسترده» ساخته شده اند. در قالب روش مدیریت ایمنی بر اساس خطرات الزامات ایمنی برای سیستم های سیگنالینگ ریلی در استانداردهای CENELEC/IEC تجویز می شوند کاربردهای امنیتی امروزه به حوزه وسیع تری از نواحی گسترش یافته است که به این منظور به کار گیری کامپیوترها برای سیستم های امنیتی در نظر گرفته می شود این تحقیق فرمول بندی فناوری های ایمنی سیگنالینگی و تجمیع خطاهای ایمنی و تحلیل های کمی را مورد بحث قرار می دهد که جنبه ایمنی سیگنالینگ ریلی را تا حوزه صنعتی گسترش می دهد.