سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

عمران غفاری – کارشناس مکانیک شرکت مشاورین دریایی هدایت دریا
سحر تقوی – کارشناس الکترونیک شرکت مشاورین دریایی هدایت دریا

چکیده:

امروزه بحث هاى بسیارى در زمینه فناورى نانو، کاربردها، مزایا و دورنمای آینده آن مطرح است . صنایع دریایى حوزه وسیعى از صنایع از قبیل ساخت کشتى؛ زیردریایى و سکوهاى دریایى را شامل مى شود که اغلب آنها در کشور ما نوپا هستند . فناورى نانو در بخش هاى مختلف صنایع دریایى کاربردهاى ارزنده اى دارد که مى تواند صنایع دریایى کشور را با تحول زیادى روبه رو کند . از طرفى شناسایى نیازهاى گسترده صنایع دریایى کشور مى تواند بازار خوبى براى محصولات فناورى نانو در کشور باشد و زمینه رشد خوبى را نیز براى آن فراهم کند . در این مقاله برخى کاربردهاى فناورى نانو در صنایع دریایى مورد ارزیابى قرار گرفته و در انتها نیز جایگاه آن در صنایع دریایى کشورآورده شده است .