سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود مهرداد شکریه – استاد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده ی مهندسی مکانیک
رضا مسلمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، دانشکده ی مهندس

چکیده:

روش آمیزه قالبگیری صفحه ای SMC (Sheet Molding Compound) یکی از رو شهای مهم صنعتی در ساخت کامپوزیت های پلیمری محسوب می شود. مدل های مختلف جریان حاکم بر سیلان SMCدرون قالب از جمله مدلهای Hele-Shaw و Plug flow در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت هاند. تأثیرات حرارتی، فرآیند پخت رزین، تأثیرات تغییر جهت گیری الیاف ناشی از جریان نیز در این تحقیق مطالعه شد ه اند. انتقال حرارت بر روی فرآیند پخت، گرانروی پارامترهای دیگر مؤثر می باشد. همچنین تغییر جهت گیری الیاف در طول فرآیند می تواند بر خواص قطعه ی نهائی تأثیر گذار باشد و سرانجام تعیین مدل هایی مورد توجه قرار گرفته است که بتوان با استفاده از آن ها نیرو و فشار مورد نیازجهت قالبگیری را محاسبه کرد. مدل های ارائه شده نتوانسته اند تمام پارامترهای مؤثر بر فرآیند را مورد مطالعه قرار دهند و لذا برای شرایط واقعی پاسخ آ نها با خطا همراهست. همچنین تعیین خواص قطعه ی نهائی متأثر از فرآیند ساخت آن نیز مطالعه نشده است.