سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس
عباسعلی تسنیمی – دانشیار سازه؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تعداد کثیری از ساختمان های موجود دارای میانقاب های دارای بازشو هستندو ارائه مدلی که بتواند رفتار لرزه ای این میانقاب ها را برآورد نماید،ضروری بنظر می رسد.در این مقاله رفتار لرزه ای قابهای مرکب متشکل از قاب بتن مسلح و میانقاب مصالح بنایی دارای بازشو در وسط مورد بررسی قرار گرفته و دو روش برای مدلسازی اثر میانقاب دارای بازشوپیشنهاد شد. برای مدلسازی قاب ومیانقاب مصالح بنایی از نرم افزار المان محدود ANSYS استفاده شده است. قابمرکب آزمایش شده توسط محرابی] 1[، مدلسازی و برای بررسی اثر بازشو، اقدام به ایجاد بازشو در وسط میانقاب با مساحت های مختلف و تحلیل استاتیکی غیرخطی شد.نتایج نشان بدست آمده نشان می دهد که وجود بازشو در دیوار میانقاب سختی و مقاومت نهایی قاب مرکب را بطور قابل ملاحظه ای کاهش و تغییر مکان نهایی قاب را افزایش می دهد. با توجه به نتایج حاصل دو روش برای مدل کردن بازشو در قاب مرکب ارائه شده است . در روش اول، عرض موءثر مدل دستک فشاری کاهش داده شد، درروش دوم، سه مشخصه، سختی اولیه،مقاومت نهایی وتغییرشکل نهایی منحنی رفتاری دستک فشاری اصلاح گردید. مقایسه نتایج تحلیل المان محدود و روشهای پیشنهاد شده نشان می دهد که
روش دوم از دقت خوبی برخوردار است . روش اول در بازشوهای با مساحت کم جوابهای مناسبی بدست می دهد اما برای بازشوها بامساحت زیاد، سختی را با دقت بالا مدل نمی کند، هرچند که مقاومت نهایی و تغییر مکان نهایی را به درستی پیش بینی می کند.