سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عرفان حسینی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
حسین ایزدی یزدی – شرکت نفت شل، لندن
بهرام حبیب نیا – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:
اثرات دگرسانی خاک ها و رسوبات توسط هیدروکربن ها می تواند در سطح زمین شامل موارد زیر باشد: (1) آنومالی های میکروبیولوژیکی و تشکیلات پارافین کثیف، (2) تغییرات کانی شناسی و تشکیل کانی هایی نظیر کلسیت، پیریت، اورانیوم، اکسیدها و سولفات های آهن بخصوص مگنتیت، (3) سفید شدن رنگ لایه ها و سازندهای قرمز رنگ (ناشی از تغییرات در ترکیب اکسیدهای آهن)، (4) دگرسانی های منجر به تشکیل کانی های رسی، (5) تغییرات الکتروشیمیایی، (6) ناهنجاری های بیوژئوشیمیایی و ژئوبوتانی و (7) ناهنجاری های گازهای غیر هیدروکربوری مثل هلیم و رادن. این تغییرات در سطح منجر به توسعه تکنیک های اکتشافی سطحی هیدروکربوری شده است که شامل روش کربنات خاک، روشهای مغناطیسی و الکتریکی، روشهای رادیواکتیویته و دورسنجی می باشد. و از این آنومالی ها می توان در اکتشاف مخازن هیدروکربوری در کنار سایر روشها بهره گرفت.