مقاله دگرسان بيني خود در بيماران مبتلا به صرع قطعه گيجگاهي و اختلال پانيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 103 تا 108 منتشر شده است.
نام: دگرسان بيني خود در بيماران مبتلا به صرع قطعه گيجگاهي و اختلال پانيک
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرسان بيني خود
مقاله صرع قطعه گيجگاهي
مقاله اختلال پانيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: پوراعتماد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جنگي اقدم حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: دگرسان بيني خود نشانه اي رايج در بسياري از بيماريهاي رواني، بيماريهاي عضوي -مغزي، مصرف مواد و داروهاي خاص مي باشد که بصورت يک تغيير مکرر در ادراک خود که در آن احساس شخص از واقعيت خودش به طور موقتي و گذرا تغيير کرده است، تعريف مي شود. هدف پژوهش حاضر بررسي و مقايسه حالت دگرسان بيني در بيماران مبتلا به صرع قطعه گيجگاهي، اختلال پانيک و جمعيت غير بيمار مي باشد.
روش بررسي: به اين منظور دو گروه از بيماران داراي تشخيص صرع قطعه گيجگاهي و اختلال پانيک با گروه کنترل غير بيمار به صورت مقطعي و به وسيله مقياس کمبريج براي دگرسان بيني خود مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفتند.
يافته ها: بيماران مبتلا به صرع قطعه گيجگاهي نسبت به دو گروه ديگر، نمرات بالاتري را در پرسشنامه دگرسان بيني مبني بر تجربه بالاي اين حالات کسب کردند. همچنين افراد داراي تشخيص اختلال پانيک از لحاظ تجربه حالات دگرسان بيني در رتبه دوم قرار گرفتند. جمعيت غير بيمار در مقايسه با گروه بيماران ميزان تجارب دگرسان بيني کمي را گزارش کردند.
نتيجه گيري: پديده دگرسان بيني خود نشانه اي رايج در بيماران مبتلا به صرع قطعه گيجگاهي و اختلال پانيک مي باشد.