مقاله دگرگوني نسلي و هويت اجتماعي در کردستان: مطالعه جوانان شهر سقز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه 53 تا 81 منتشر شده است.
نام: دگرگوني نسلي و هويت اجتماعي در کردستان: مطالعه جوانان شهر سقز
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرگوني نسلي
مقاله هويت اجتماعي
مقاله جوانان
مقاله تحول ارزشي
مقاله جهاني شدن
مقاله جهاني – محلي شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي ها غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالق پناه كمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه دگرگوني نسلي و هويت اجتماعي در ميان جوانان شهر سقز است. براي بررسي اين مساله بر تاثيرات فرآيند جهاني شدن بر ساخت هويت اجتماعي جوانان و ماهيت دگرگوني نسلي متمرکز شده ايم. سطوح تجربي تحقيق شامل سطح دگرگوني نسلي و رابطه با والدين، سطح هويت اجتماعي و فضاهاي دوستي و سطح فرآيند جهاني شدن و تاثير رسانه ها هستند که متناسب با آنها نظريه هاي تحول فرهنگي رونالد اينگلهارت و جامعه شبکه اي مانوئل کاستلز به عنوان چارچوب نظري پژوهش انتخاب شده اند. روش تحقيق پژوهش کيفي بوده و يافته ها با به کار گرفتن تکنيک مصاحبه عمقي با 60 نفر از جوانان گردآوري شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند به رغم اينکه تفاوت نسلي محدود به حوزه هاي فرهنگي – اجتماعي و به ويژه سطوح هنجاري است، هويت اجتماعي جوانان امري سيال، شناور و نامنسجم است که عناصر آن شامل بي قدرتي، بي مرجعي و معترض بودن است.