سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عرفان صلاحی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
رسول امینی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد دانشگاه شیراز
مهدی مراثی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدجعفر هادیان فرد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این پژوهش، دگرگونی های فازی پودر فولاد زنگ نزن xN-Mn8-Cr18-Fe حین فرآیند آلیاژسازی مکانیکی تحت اتمسفر گاز نیتروژن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش زمان آسیاکاری، به علت افزایش میزان نیتروژن حل شده در ساختار، نسبت کسر حجمی فاز آستنیت به فریت افزایش می یابد و در نهایت پس از 144 ساعت آسیاکاری، تنها فاز بلوری قابل تشخیص، آستنیت می باشد. از طرفی، تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و الگوی پراش سطح منتخب (SAD) پودر آسیاکاری شده به مدت 144 ساعت نشان داد، در کنار فاز بلوری آستنیت یک فاز ثانویه آمورف نیز شکل گرفته است که ایجاد این فاز به افزایش پیوسته نواقص بلوری حین فرآیند آسیاکاری نسبت داده می شود. مطابق با تصویر میکروسکوپی، ریزساختار آلیاژ شامل فاز پیوسته آمورف و نانوساختارهای پراکنده آستنیت است که بیانگر جوانه زنی فاز آمورف از مرز دانه بلورها می باشد.