مقاله رابطه بين استفاده از رسانه هاي صوتي – تصويري و بزهکاري نوجوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه 95 تا 120 منتشر شده است.
نام: رابطه بين استفاده از رسانه هاي صوتي – تصويري و بزهکاري نوجوانان
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اينترنت
مقاله بزهکاري
مقاله تلويزيون
مقاله رسانه هاي صوتي و تصويري
مقاله لوح فشرده
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب زاده ملكي اصحاب
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو، حاصل پيمايشي است که به منظور بررسي تاثير رسانه هاي صوتي و تصويري بر بزهکاري نوجوانان، در سال 1386، با نمونه اي متشکل از 170 نوجوان بزهکار (با تشخيص دادگاه) و 260 نوجوان غير بزهکار که از نظر مذهب، گروه سني (18-13 سال) و جنسيت مشابه بودند، انجام شده است.
يافته ها نشان مي دهد، استفاده بيش از 5 ساعت از تلويزيون، در گروه نوجوانان غير بزهکار، 21.5 درصد و در گروه نوجوانان بزهکار، 33 درصد است (P<0.01)، همچنين استفاده از اينترنت در گروه نوجوانان غير بزهکار 39.6 درصد و در گروه نوجوانان بزهکار 67.6 درصد است (P<0.01). برخي از نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين ميزان استفاده نوجوانان بزهکار و غير بزهکار از ماهواره، تفاوت معناداري وجود ندارد اما نوجوانان بزهکار به طور معناداري کمتر از نوجوانان غير بزهکار از اينترنت و به طور معناداري بيشتر از آنان از تلويزيون استفاده مي کنند. به نظر مي رسد، بين استفاده طولاني مدت از تلويزيون، استفاده نکردن از اينترنت و استفاده زياد و هر روزه از فيلم ها و لوح هاي فشرده ويديويي، با احتمال بروز بزهکاري در نوجوانان رابطه وجود دارد.