مقاله رابطه تکانه هاي نفتي و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک: آيا اين رابطه، نامتقارن است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه 93 تا 112 منتشر شده است.
نام: رابطه تکانه هاي نفتي و رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک: آيا اين رابطه، نامتقارن است؟
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانه هاي قيمتي نفت
مقاله رشد اقتصادي
مقاله بيماري هلندي
مقاله اوپک و مدل پنل پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده نصرآبادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درآمدهاي نفتي، بخش بزرگي از درآمدهاي صادراتي کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) را تشکيل مي دهند. با توجه با اين که بازار جهاني نفت در طول تقريبا چهار دهه گذشته بسيار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاري تکانه هاي مثبت و منفي نفتي بر رشد اقتصادي اين کشورها براي سياست گذاري اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است. موضوع اين مقاله، بررسي اثرات نامتقارن تکانه هاي نفتي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک و يافتن پاسخ اين سوال است که آيا کاهش درآمدهاي نفتي به همان اندازه افزايش درآمدها رشد اقتصادي اين کشورها را متاثر مي کند؟ براي اين منظور از داده هاي پنل طي دوره 1970 تا 2005، براي کشورهاي عضو اوپک مبتني بر روش پنل پويا و گشتاورهاي تعميم يافته استفاده شده است. نتايج مطالعه حاضر، فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اين که واکنش رشد اقتصادي نسبت به تکانه هاي نفتي، نامتقارن و براي تکانه هاي منفي نفتي شديدتر است را تاييد مي کند.