سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
زهرا امینیان دریاسری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی, واحد رشت
شاعر بیابانی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی, واحد رشت )
محمدحسن قلیزاده – استادیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده:
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران ،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند و اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است . هدف علمی این تحقیق بررسی رابطه ساختار مالکیت که یکی از مباحث مطرح در مفاهیم راهبری شرکتی می باشد ، بر عملکرد مالی شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . این تحقیق بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو و در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ انجام شده است . جامعه آماری ، شامل کلیه شرکتهای مرتبط با صنعت خودرو که در ایران فعالیت می کنند ، می باشد و نمونه آماری از ۳۱ شرکت موجود در طبقه بندی سایت سازمان بورس که در گروه خودرو می باشند که بعد از حذف شرکتهایی که زیان ده بودند و یا در سالهای مطالعه به عضویت بورس در نیامده و یا اطلاعات آنها در دسترس نبودند ، تعداد ۱۹ شرکت باقی ماندند که نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند . این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی و از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در شاخه مطالعات میدانی محسوب می گردد .