مقاله راهکارهاي استفاده از مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسيل توريسم فرهنگي – مذهبي در محدوده بخش مرکزي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 75 تا 101 منتشر شده است.
نام: راهکارهاي استفاده از مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسيل توريسم فرهنگي – مذهبي در محدوده بخش مرکزي تهران
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسوعا
مقاله عاشورا
مقاله بخش مرکزي تهران
مقاله توريسم فرهنگي – مذهبي
مقاله کارناوال
مقاله رخداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي زاده شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آيين هاي فرهنگي – مذهبي که ريشه در باورها و اعتقادات يک ملت و قوم دارند و امروزه به عنوان يک جاذبه گردشگري فرهنگي شناخته شده و در طي دوران هاي مختلف به صورت جشن ها و عزاداري ها در ميان مردم رايج بوده اند که خيلي از اوقات به صورت اجراي نمايش نيز برگزار مي شده است.
از آنجا که احياي مراسم سنتي در تمامي کشورهاي جهان جهت جذب توريست يکي از راهکارهاي توسعه توريسم فرهنگي مي باشد لذا معرفي يکي از پرشورترين مراسم عزاداري در کشور ايران که نشان از يک واقعه تاريخي مسلمانان شيعي جهان است، مي تواند در اين جريان توسعه به نفع توريسم فرهنگي ايران مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق از روش تحقيق عملي و زمينه يابي استفاده شده است. روش جمع آوري اطلاعات به دو شيوه کتابخانه اي، روش ميداني (پيمايشي) در محدوده مورد مطالعه صورت گرفته است. همچنين در اين تحقيق از ابزارهاي مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه براي جمع آوري و کسب اطلاعات استفاده شده است. در اين تحقيق از روش زمينه يابي استفاده شده است. اين روش محقق را بر آن مي دارد که جهت تحليل اطلاعات از روش هاي آماري توصيفي – تحليلي و آماري استنباطي – تحليلي با استفاده از مدل آماري تي استيودنت دو نمونه اي  (t دوگروه مستقل) و آزمون  tبه مقايسه نظريات کسبه داخل بازار، کسبه محدوده بازار و هيات ها و مسوولان در خصوص مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسيل توريسم فرهنگي – مذهبي بپردازد. در خصوص پتانسيل مراسم تاسوعا و عاشورا در جذب گردشگر، نتايج تحقيق نشان مي دهد که اين مراسم از نظر کسبه داخل بازار، کسبه محدوده بازار و هيات ها و مسوولان قابليت لازم را براي جذب توريست دارا مي باشد و برگزاري اين مراسم به صورت سنتي و در مکان هاي بزرگ مذهبي و خاص و همچنين احياي تعزيه مي تواند در اين راه مفيد واقع شود. ذکر اين نکته لازم است که 5/3 درصد از کسبه داخل بازار کاملا مخالف اجراي مراسم تاسوعا و عاشورا در داخل بازار مي باشند.