سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داریوش رشیدی – رئیس اداره کل آموزش و بهبود مدیریت بانک کشاورزی
طلیعه مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، طرح و برنامه دانشگاه صنعتی خواج
هیوا زادگان باوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کارشناس اداره کل آموزش و بهبود مد

چکیده:

با آغاز هزاره سوم جهان برپایه اصول تغییرات پویا، همگرایی و رقابت پذیری پایه ریزی شده و درواکنش به این اصول، تغییر بنیادین و ساختاری کرده است دراین محیط پویا و رقابت پذیر نیاز به همکاریهای درون سازمانی برای استفاده بهتر از منابع سازمان و کاهش هزینه فعالیتها به شدت احساس می شود. نااطمینانی از نوسانات تجاری، ورود رقبای و نیاز به ریسکهای مالی جدید، مدیران ارشد سازمان ها را بر آن داشته که هدایت و شکلدهی مجموعه همکاری های داخلی را برپایه فناوریهای روز بنیان گذاری کنند. بدین منظور برقراری ارتباط و مشارکت بین واحدهای خدماتی استراتژیک با استفاده از فناوری های نوین یکی از مهمترین موضوعات برنامه ریزی استراتژیک سازمان را تشکیل داده است. بانکها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای ایجاد هم افزایی درون سازمانی و خلق ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به طراحی و اجرای چارچوب های نظام مند اقدام کرده اند. دراین مقاله نخست به شرح مختصری از نحوه همکاری واحدهای خدمات مشترک، اشتراک منابع سازمانی و هم افزاییی در سازمان پرداخت می شود و سپس راهکارهای استراتژیک به کار گرفتهشده در بانک کشاورزی به عنوان یک بانک بزرگ دولتی و با ساختاری شدیدا بوروکراتیک مورد بررسی قرار می گیرد این مقاله تحلیل می کند که چگونه مدیران این بانک با استفاده از معماری فناوری اطلاعات درامر هم فزایی سازمان موفق عمل کرده اند همچنین تلاش شده است که ارزش استراتژیک کاربرد معماری فناوری اطلاعات در واحدهای مختلف کسب و کار و خدمات مشترک موسسات بانکی بررسی و کاوش شود.