مقاله راوي در رمان «آتش بدون دود» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان) از صفحه 79 تا 94 منتشر شده است.
نام: راوي در رمان «آتش بدون دود»
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راوي
مقاله روايت
مقاله زاويه ديد
مقاله کانون
مقاله آتش بدون دود
مقاله نادر ابراهيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانيان قدسيه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از ميان عناصر داستان، به بررسي راوي، ويژگيها و زاويه ديد وي در رمان آتش بدون دود، اثر «نادر ابراهيمي» پرداخته مي شود. براين اساس، ابتدا تعريفي از روايت ارايه شده، پس از تعريف راوي -که از کليدي ترين عناصر داستان به حساب مي آيد و سازمان بندي داستان تا حد زيادي در گرو آن است – از ميان انواع زاويه ديد، «تک گويي دروني» و انواع آن – که از راههاي دسترسي به ذهن شخصيت هاي داستان است – بررسي مي گردد. از آن جا که رمان آتش بدون دود را راوي «داناي کل» روايت مي کند، ويژگيهاي اين راوي در رمان بيان شده است و سپس به چگونگي استفاده راوي داناي کل از انواع تک گويي ها و تغيير کانون ديد به روايت داستان پرداخته و ويژگيهاي خود را همچون يک شخصيت داستاني، آشکار ساخته است و آميخته اي از روايت کلاسيک و مدرن را به صورتي به نمايش مي گذارد که گاه، «آتش بدون دود» را به رمانهاي پست مدرن نزديک مي کند.