مقاله رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تاکيد بر بحران هويت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 51 تا 83 منتشر شده است.
نام: رسانه و بحران در عصر فراواقعيت (با تاکيد بر بحران هويت)
این مقاله دارای 33 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله بحران
مقاله هويت
مقاله اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، ما در متن و بطن يک «فرآيند رسانه اي شدن فزاينده» زندگي مي کنيم که از رهگذر آن رسانه ها به طور روزافزوني در مسير درگير شدن در فرآيندهاي فراملي قرار گرفته و در حال تجاري شدن و خارج شدن از قلمرو نظارت و کنترل دولتي هستند؛ تکنولوژي هاي جديد، دست اندرکار ايجاد دگرگوني و تحول در فرآيند رسانه اي شدن شده اند؛ خصلت بينامتني رسانه هاي همگاني به طور روزافزوني در مسير افزايش قرار گرفته، رسانه هاي الکترونيک، نزديکي و بي واسطگي، و تعامل و واکنش دوسويه را براي انسان ها به ارمغان آورده اند؛ رسانه هاي جديد، امکان دسترسي به اطلاعات را براي شهروندان، سياستمداران و ديوان سالاران افزايش داده اند، جمع آوري، انباشت و توزيع اطلاعات را سرعت بخشيده و محدوديت هاي زماني و مکاني را از بين برده اند و به دريافت کنندگان اطلاعات امکان داده اند کنترل بيش تري بر آن داشته باشند؛ اين رسانه ها هم چنين، امکان قبض و بسط اطلاعات را براي فرستنده و امکان تعامل ميان فرستنده و گيرنده اطلاعات را فراهم آورده اند.
به رغم اين تحولات گسترده در عرصه کارکرد و نقش رسانه ها، کماکان مي توان رسانه را پديده اي دو چهره يا دو رويه تعريف کرد: هم زخم آفرين و هم مرحم آفرين، هم هويت زا و هم هويت زدا، هم ايجاد کننده بحران و هم تدبير کننده آن. در اين نوشتار تلاش مي شود آثار اين دو رويگي رسانه در محدوده دل مشغولي هاي هويتي انسان و جامعه ايراني امروز مورد تامل و بحث قرار گيرد.