سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده زریونی – دانشگاه بوعلی سینای همدان
حمیدرضا مشفق – گروه فیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

وابستگی درجه دوم انرژی تقارنی را با نمودار تجربی مقایسه کرده ایم. نتایج به دست آمده توافق خوبی را با داده های تجربی نشان می دهد. به علاوه انرژی ماده ی هسته ای نامتقارن را در محدوده ی انرژی های بالا برای مقادیر مختلفپ ارامتر عدم تقارن رسم کرده ایم. چگالی اشباع و قدر مطلق انرژی اشباع در مقایسه با مقادیر غیر نسبیتی آن کاهش یافته و به مقادیر تجربی نزدیکتر شده است.