سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
مهرداد آقایی خفری – دانشیار

چکیده:

دراین مقاله رفتار سیکلی دما بالای آلیاژ AA2618 فورج و عملیات حرارتی T61 شده پس از انجام تستهای خستگی کم چرخه محوری، تحت شرایط کرنش اعمالی ثابت و بصورت کاملا معکوس (R=-1) در محیط آزمایشگاه و دمای 200 درجه سانتی گراد بررسی شده است رفتار خستگی کم چرخه این آلیاژ بصورت منحنی های هیسترزیس سیکلی ارائه و رفتار تنش – کرنش سیکلی آهن توسط رابطه نمایی تحلیل و در نهایت خواص تنش – کرنش سیکلی آلیاژ AA2618 ( یعنی ‘s,’n,’k) تحت شرایط تست خستگی محاسبه گردید همچنین سطح شکست نمونه های خستگی نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده وقوع شکست نرم درنمونه های تست خستگی است.