سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا امامی آزادی – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
محمود سعدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
سیدآرش سهرابی – کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران
صمد دهقان – کارشناس مرکز ملی مقاوم سازی ایران

چکیده:

برای بهبود کارایی و خدمت پذیری سازهبرج ها و ساختمان های بلند در مقابل نیروهای جانبی همچون نیروهای زلزله و باد، انواع سیستم های کنترل لرزهای در آن ها مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این سیستم ها میراگر مایعی (TLD) یا (Tuned Liquid Damper) می باشد. خصوصیات جالب این سیستمها وجود برجستگی ها منظم بر روی دیواره های درونی آنها می باشد که رفتار این محفظه را نسبت به سیستم های دیگر کاملاً متفاوت کرده است. به منظور شناخت بهتر رفتار سازه ای این محفظه های حاوی مایع، آزمایشی طراحی گردید که دران از یک مدل سازه ای شبیه به سازه ساختمان بلند به همراه محفظه حاوی مایع در بالای آن و یک مدل سازه ای مشاله مدل سازه ای اول، بدون محفظه حاوی مایع استفاده گردی. در این مقاله تحلیل سیستم هر دو مدل سازه ای فوق الذکر تحت تحریک زلزله انجام گردید. آنالیز سیستم میراگر مایعی آب در نظر گرفتن تعداد0 و 1و 3 پرههمچنین با در نظر گرفتن برجستگیهای جداره مخزن TLD انجام گرفت.نتایج این بررسی ها نشان می دهد که وجود این پره ها حتی به مقدار حداقل یک عدد تاثیر بسزایی در میرائی سازه ها دارد.