سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد بزم آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگ
شهرام جعفری – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز
علی بزم آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه آ

چکیده:
ترجمه ماشینی، ترجمه یک متن از یک زبان به زبان دیگر توسط کامپیوتر می باشد. یکی از مسائل مهم جهت ترجمه ای دقیق و با کیفیت بالا، رفع ابهام معنایی کلمات است. ابهام معنایی اشاره به حالتی دارد که یک کلمه بیش از یک معنی داشته باشد و با توجه به جمله و عبارتی که در آن بکار رفته است معنی آن متفاوت می باشد. در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از الگوریتم های کلاس بندی، معنی درست کلمات را در جمله ها بیابیم. به این منظور، پس از بررسی روش های رفع ابهام (بخش 1) نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه و پیشینه تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است (بخش 2) سپس توضیحی در مورد داده های مورد بررسی خواهیم داد وسه الگوریتم Naïve Bayes و Decision Tree و Bayesian Logistic Regression را بر روی این داده ها اجرا و با استفاده از نمودار نتایج را با هم مقایسه خواهیم نمود (بخش 4) در پایان نتیجه گیری (بخش 4) و فهرست منابع مورد استفاده در این تحقیق (بخش 6) ارائه می گردد.