سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ملودی خادم ثامنی – شرکت قطارهای مسافری رجاء
شراره عرب امیری – شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

از بین سیستم های مختلف حمل و نقل،راه آهن بدلیل مزایایی از قبیل قابلیت اعتماد بیشتر، داشتن هزینه مناسب، آلودگی کمتر محیط زیست، مصرف سوخت کمتر و … ، اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها دارد . مزایای حمل و نقل کانتینری مانند کاهش زمان توقف وسائط نقلیه، صرفه جویی در هزینه های بسته بندی و انبار، کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری، کاهش صدمات وارده به کالا، کاهش زمان حمل و … باعث شده است که امر وزه کشورهای پیشرفته بیش از ٦٠ درصد ک الاهای خود را با کانتینر حمل م ی نمایند.اما از طرف دیگر توان حمل راه آهن ایران در حمل کانتینر ٤٠ درصد پایین تر از سایر کشورهاست. در این مقاله برخی چالشهای حمل و نقل کانتینر از طریق را ه آهن بررسی شده و جهت رفع آنها فنآوریهای نوینی که در سایر را هآهنها به کار م یرود معرفی م یگردد.