مقاله رهيافت هاي زيبايي شناسي به مثابه طراحي و توسعه محصول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در باغ نظر از صفحه 79 تا 92 منتشر شده است.
نام: رهيافت هاي زيبايي شناسي به مثابه طراحي و توسعه محصول
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان زيبايي شناسي
مقاله طراحي و توسعه محصول
مقاله زيبايي شناسي برخاسته از بازار
مقاله زيبايي شناسي جايگزين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: حليمي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تمام طراحان در جستجوي پيدا کردن روندي براي حل مساله زيبايي شناختي در طراحي و توسعه محصولات هستند. آنها تلاش مي کنند، طرح پيشنهادي خود را با آن روند انجام دهند و از اين طريق به اهداف، سفارش دهندگان خود يعني کارفرمايان و خريداران جامه عمل بپوشانند. چنانچه به اعتراف طراح با تجربه اي چون «هوفلر» همواره يک تضاد بين تئوري و عمل وجود داشته است و طراحان نمي توانستند آزادانه احساس زيبايي شناختي خود را بدون درنظر .گرفتن درخواست هاي سفارش دهندگان بيان نمايند و هميشه اين فشار بر روي طراحان وجود داشته است. افرادي مانند «کريستوفر الکساندر» که از وي به عنوان يکي از بنيان گذاران متدولوژي طراحي يادمي شود، معتقد است مشکلات و مسايلي که طراحان بايد آن را حل نمايند، خيلي پيچيده تر از آن است که تنها با احساسات و خلاقيت هاي هنري قابل حل باشد و بر همين اساس جهت مواجه با مشکلات و مسايل طراحي بايد به تحليل و پردازش بازار پرداخت. اين نوع نگاه يکي از آشناترين روندها براي طراحان محسوب مي شود که بدان فرم تاثيرگرفته از بازار مي گويند که بارزترين هدف اين روند، مجاب کردن استفاده کننده مشخص در ايجاد علاقه و خريد محصول است. متاسفانه اغلب اين سوء تفاهم پيش آمده است که هدف از تلاش هاي مربوط به روندهاي طراحي، بدست آوردن يک روند فراگير واحد مي باشد و اين امر ناديده گرفته شده که مشکلات و مسايل مختلف، روندهاي متفاوتي مي طلبد. اينکه کدام روند کاربرد بهتري براي حل مسايل زيبايي شناختي دارد، سوالي است که بايد در آغاز تمامي پروژه هاي طراحي صنعتي مطرح و پاسخ داده شود.
حال اگر بپذيريم روندي براي حل مساله زيبايي شناسي وجود دارد و زيبايي شناسي را به عنوان يک زبان مورد توجه قرار دهيم و درخواست هاي استفاده کننده را از طريق مطالعات بازار و روش هاي مرتبط آن به دست آوريم. آنگاه اين سوال مهم در حل مساله زيبايي شناختي پديدار مي شود، که آيا تنها روندي که در اختيار طراحان قرار دارد، همان روند و رهيافت برخاسته از بازار است؟ آيا روند هاي جايگزين مي توانند، جانشين مناسبي براي اين روند باشند؟
اين مقاله با مطالعه اهداف طراحي تعدادي از طراحان، چشم انداز کلي را شکل مي دهد و نکات ضعف و قوت اين روند را مطرح نموده و از اين طريق خواننده را هدايت نموده تا بتواند تصميم بگيرد. آيا مي توان به جز روند استخراج شده از بازار از روند ديگري استفاده نمود؟ آيا نمودهايي از روندهاي جايگزين وجود دارد که بتوان به آنها استناد کرد؟