سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
محمدحسین کهائی – دانشیار دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از روشهای رهگیری در سیستمهای غیر خطی، استفاده از فیلتر کالمن گسترش یافته (EKF) می باشد. بنابر پاره ای از محدودیتهای این روش نظیر پایداری در نقاط ناپیوستگی زاویه هدف و عدم دقت در رهگیری اهداف مانوری، دراین مقاله سیستمی برای رهگیری یک هدف مانوری در رادارهای مونواستاتک با استفاده از تبدیل بدون بایاس قطبی به دکارتی، با داشتن طالاعات فاصله و زاویه ارائه شده است. سپس با استفاده از فیلتر الفا – بتا و اضافه نمودن تخمین شتاب هدف از روی سه نقطه قبلی، رهگیری مکان و سرعت آن انجام شده است. همچنین با ارائه نتایج شیه سازی، کارایی سیستم فوق نشا داده شده است.