سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ابطحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رهیاب از نمونه های اولیه محیط های پژوهش الکترونیکی است که پس از بررسی دشواریهای انجام پژوهشهای مهندسی به روش سنتی، مطالعه روش های نوین پژوهش الکتورنیکی، تحلیل فرصت ها و تهدیدهایی ناشی از آن با هدف برای تولید یک محیط رایانهای پژوهش الکترونیکی به عنوان کمک پژوهشگر رایانه ای طراحی و نمونه سازی شده است. بیان مشخصات عمومی و مولفه های این محیط، توصیف معماری و ساختار مفهومی آن که دراینمقاله صورت گرفته مبتنی بر نمونه سازی تکاملی و تجربه انجام چند پژوهش کاربردی به کمک این ابزار است.