سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امیرحسین اشراقی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
حسین خسروی – دانشجوی دکتری مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
میترا امانی – استادیار گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
فروزان ارکیان – استادیار گروه مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:
در طی تبدیل شیمیاییمواد ارگانیک موجود در زمین به ذغال سنگ، گاز منابع ذغال سنگ نیز توسعه و رشد می یابد. این گاز در بین شکاف ها، گسل ها و منافذ و درز های ذغال و به صورت گاز جذب شده در سطوح داخلی ذغال و در مجاورت با سنگ ها موجود است. شمار زیادی از منابع زیر زمینی در سراسر جهان بر اساس یک طبقه بندی مشخص، نفوذ پذیری و موقعیت لایه های ذغال گازی می توانند مورد بررسی قرار گیرند. در این مقاله پس از معرفی انواع مختلف گاز معادن ذغال، دو شیوه رایج استحصال این گاز یعنی تهویه هوای معدن Ventilation Airو تخلیه گاز معدن Methane Drainage(به ترتیب از هر یک از این روش ها حدود 1% و 70 – 60% متان حاصل می-شود)مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس به طور خاص نحوه بکار گیری این منبع انرژی در سیستم های مختلف و به عنوان منبع انرژی جایگزین و کمکی در راستای تولید توان الکتریکی و حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. علاوه بر این دو روش موتور با سوخت گاز رقیق بکار رفته در سیستم های تولید همزمان برق وحرارت و استفاده از این منابع گازی در پیل سوختی نیز معرفیشده است